Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

Họa sĩ NGUYỄN TRUNG TÍN (1933)


Giáo sư, Trường Quốc Gia Trang Trí Mỹ Thuật Gia Định - trước 1975
- Học trường Mỹ nghệ Gia Định, năm 1950 - 1953
 
- Tên thật : Nguyễn Văn Tín 
- Sinh năm 1933 tại Bến Tranh, TP. Mỹ Tho, Tìền Giang
- Tốt nghiệp Trường Mỹ nghệ Gia Định, năm 1953
- Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn, năm 1959
- Giáo sư Trường Mỹ thuật Gia Định từ năm 1963 - 1975
- Giảng viên (1976 - 1979)Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021